עלונטור

שעת ט״ש / *

גיליתי ששעה יכולה להתקצר לקצת פחות, לפעמים יותר מעשרים דקות שמופיעות על הצג במסך. ואין לי איך להעריך את הזמן