עלונטור לג

דבר המערכת

ונצא. שיירת תעזוב הישוב, ייגלו כל גיבורי החיל למודי המלחמה לאמור “נחוגה חגינו”. ויאמר אביה “לכו עבדו אלוהיכם במדבר ארבעת