עלונטור – גיליון לז – כג׳ אייר התשע״ז – 19.5.17

 

 

 

 

 

עלונטור – גיליון לז – כג׳ אייר התשע״ז – 19.5.17

תוכן עניינים

דבר המערכת                                                 שלוש מגמות תחת קורת גג אחת

מילים / צחי גולדשטיין                                      על אירועי התפילה / גאיה בוגט

על דמותו של יעקב / אלישע הוכמן                     בחינת מראה / תמר ארנון

אפשר להגיע להתעלות רוחניות במגוון דרכים / רון אביטל

*(מגבעת התנ״ך) / עמית זגורי                          שעת ט״ש / *

*(זה שקר יפיפה) / הראל גודמן                         *(שמעתי תוף אחד) / ניר אליעם

* / בר צזנה                                                   מיטב ציטוטי בית המדרש #12

 

 

השארת תגובה