עלונטור – גיליון לו – כז באדר התשע״ז – 24.3.2017

 

 

 

 

עלונטור – גיליון לו – כז באדר התשע״ז – 24.3.2017

תוכן עניינים

דבר המערכת                                                     גילוי וכיסוי במדרשה / הדס סבתו

מגמת ספרות                                                     מחשבות פרשת השבוע / מיכל שיינברג 

מגמת הגות                                                       על הכורח ואי הרצון להיות יהודי / אבי רון

נקיונות לפסח / תם גיאת                                      זמן חירותינו / נתן מאז״ה

והכלב שלנו יקנעם / שרה איילה                           ספר / עידו הרמל

*(לפעמים לוקחים לך את הבית) / רוני שטראוכלר

מיטב ציטוטי בית המדרש #11

השארת תגובה