*(רשימות) / בארי צימרמן

רשימת חלק מן הדברים בהם איני מאמין: שאלוהים ברא עולם בששה ימים; שנח בשביעי; שיצר אדם מן העפר; שחילץ מצלעו את האישה; שהנחש דיבר עברית; שאדם מת בגיל תשע מאות ושלושים שנה; שנֹחַ היה ושהיו לו שלושה בנים; שתרח הלך לכנען; שאברם הגיע לכנען; ששרה אחרי בְלוֹתה ילדה את יצחק; שאלוהים אמר לאברהם להעלות אותו לעולה; שיעקב עשה ליוסף כתונת פסים; שיוסף היה מִשְנה למלך מצרים; שיצאנו; שקיבלנו; שנדדנו ארבעים שנה; ששמש בגבעון דום וירח בעמק איילון; שיש השגחה פרטית; שיש השגחה כללית; שאלוהים בחר בנו מכל העמים; וקידש אותנו ורצה בנו; שיש משיח; שיבוא משיח; שתהיה תחיית המתים; שיש עולם הבא; שיש בו גן עדן; וגיהינום; שצדיק וטוב לו; שרשע ורע לו; שהארץ עומדת על ארבעה פילים; שהנפילים היו בארץ; שארץ ישראל מקודשת מכל הארצות; שירושלים היא מרכז העולם; שיש מרכז לעולם; שיוסף קבור בקבר יוסף; שאדם הראשון קבור במערת המכפלה; שרחל קבורה בקבר רחל; שאליהו עלה השמימה במרכבת אש; שנורית הלכה לשחק עם ילד אחר אחרי שנתתי לה פרח (לא הגיוני); שאלישע החייה את בן השונמית; ששמשון החריב את מקדש דגון; שהקשת בשמים היא אות אלוהי; שיונה חי בבטן הדג; שהדג; שכתבי-יד לא נשרפים; שרבי אליעזר ידע לנטוע קישואים; ולעקור; שהארץ לעולם עומדת; שלבעל שם טוב היתה קפיצת הדרך; שאברהם אבינו התפלל שחרית; שיצחק התפלל מנחה; שיעקב התפלל ערבית; שחוני הוריד גשם; ואליהו; ואשתו של אבא חלקיה; שאלוהים רב חסד; שאלוהים פוקד עוון אבות על בנים ועל שילשים ועל ריבעים; שאתונו של בלעם דיברה עברית; שירד מן; שמשה הכה בסלע ויצאו ממנו מים; שביום הראשון; וביום השני; והשלישי; והרביעי; והחמישי; והששי; שאנחנו יותר; שהם פחות; שיש תוכנית אלוהית; שהכל ניתן להסבר הגיוני; שמה שהיה הוא שיהיה; שאין חדש תחת השמש; שהבל הבלים הכל הבל; שאני ואפסי עוד.

רשימת הדברים שאני מאמין בהם: יש סוד בעולם. יש סוד בעולם.

רשימת הדברים שאני יודע: אני יהודי; את אוהבת אותי.

חזרה אל:  עלונטור – גליון כ”ח

השארת תגובה