מאמרים ויצירות

דבר המערכת

ונצא. שיירת תעזוב הישוב, ייגלו כל גיבורי החיל למודי המלחמה לאמור “נחוגה חגינו”. ויאמר אביה “לכו עבדו אלוהיכם במדבר ארבעת

*/ גאיה בוגט

הרבה מאוד נסרטתי משיחים ירוק דהוי. התהדרתי בסימנים על הרגליים מעולם לא השאירו צלקות. נסוגתי מהנקב והרוג’ום חזרה אל השביל