דבר מערכת

דבר המערכת

ונצא. שיירת תעזוב הישוב, ייגלו כל גיבורי החיל למודי המלחמה לאמור “נחוגה חגינו”. ויאמר אביה “לכו עבדו אלוהיכם במדבר ארבעת

דבר המערכת

  שאון הלמות מכבש הדפוס, קיטור שורף באוויר. שם נולד איוב, עיתון ל”ד להדפסה במהדורתו. “מה נפלא אוויר העולם, רוח