היונה האדומה / עידו הרמל

עוד תמשיך היונה להיצבע אדום.

עוד תמשיך אדמתנו לבעור.

עקובת דמים היא ארצנו.

מלא תלאות הוא עברנו.

שלום ושלווה אמיתית לא יהיו פה.

ועוד נמשיך לשלוח את בנינו לקרב.

למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה.

לא ניתן למדינה הזו ליפול.

השארת תגובה