*(כשלוש ליל קור) / מוקדש לגדוד 50 משל״ת ב׳

כשלוש ליל קור וסהר

וחובק ביד נשלחת

מאבק חוכמה נשכחת

והאות אליי פורחת—

 

בקול דפיקות קלות יחדור

יורד לעבר בית האור

תורם הוא לכיבוש נאור

האם לנצח על החרב?

 

מונח על צוואר חבר מחזור

די חזור כבר למסתור

רד ממנו כלי שחור

שוב למקומך תבור!

השארת תגובה