שאלה הרת גורל / הגר אשתר

יום אחד עמדתי בפני שאלה הרת גורל.

אז אמרתי לה קוודם כל מזל טוב

ושלא רואים עליה.

ושאלתי אותה באיזה שבוע היא…

שלוש עשרה? ארבע עשרה?

ואם היא יודעת כבר אם בן או בת ?

ובכללי, מסרתי ד”ש לכל המשפחה.

 

ואחרי שנפרדנו הרהרתי ביני לבין עצמי, לגבי אותה שאלת הרת גורל,

אם במקרה שלה

הפלה באה בחשבון…

השארת תגובה