אשר אראך / תמר יחיא

בערב חשוון הגולן ורוד וכחול
רוגש שיבולים
העננים אומרים שירה לכל האתמולים
שנאספו לאט לאט מתוך בלילו של המחר
האדמה לוחשת גשם בגרון ניחר
והשמיים בכל בוקר נאלמים איך
געגוע דועך
מצריים שוב טובע בין גלי השכחה
ואפשר פתאום לדעת
לך לך

 

השארת תגובה