תפילה / תמר יחיא

שעה אדני
אל תפילתי
שהיא תמיד תפילת
עוברי דרכים
יהו תחנוני לפניך
קוצי קיץ אחרונים
זקופי ראש מושחז
אל מול טללי יורה

תכנס לפניך תפילתי
פסיעתי עירומת הסנדל
אל היכלך הגשום
זכרני ה’ מלפניך
שכוכבי עייפו במשמרותיהם ברקיע
וזמניך הנבונים מזנבים בערביי
ואני עייפה ויגעת
אולי יראת אלוהים

בל ייתמו חסדיך אדני
שתקוותי לא תמה מלפניך
ערב ובוקר וצהריים
מתמרת היא מן הדרכים
אל בית קדשך כל היום

 

חזרה אל:  עלונטור – גליון לא׳

השארת תגובה