כשעולמי יהיה רק בעבורי

 

כשעולמי יהיה רק בעבורי,

קירות יהיו לשימוש הגנה בלבד.

אצמיד לכל הקירות מסמרים שיחזיקו את הבדים.

לא תהיה לי רשות לראותם,

אלא להשתמש בהם בלבד.

 

כשעולמי יהיה רק בעבורי,

לא אוכל לעמוד בו.

התקרה תהיה נמוכה,

אצטרך לשבת, או לישון.

האהל של שרה ובנשי

חזרה אל: עלונטור גיליון כ”ד

השארת תגובה