* / בארי צימרמן

אדם דתילוני, מה יש לו בחייו? / קם בבוקר בלי אלוהיו / מניח ראשו בלילה על כרית ספקותיו / ובין לבין מוכֵר ונמכר בשוּקֵי הימים / מחפש ניחומים / בזרועות השכל הישר / בחיק האֶפשר / עוטה אדרת אליהו / אך שוקע בנבואת הַפּוּךְ הרך / בעזרת השם יתבָּרָח

אדם דתילוני, מה יש לו בבקריו? / הוא יצחק והוא אברהם והוא שני נעריו / הוא אשת לוט ודבורה ודוד ומשה וצדקיהו והבית אשר נחרב / הוא האור של היום הראשון / הוא ירדן והוא פישון / עיבל וגריזים / אתון בלעם וגְדי עִזים / כל הדורות מתנקזים / אל תוכו / בבואו ובבורחו / חציו מקולל וחציו מבורך / והכל בעזרת השם יתבָּרָח

אדם דתילוני, מה יש לו בגילו? / מה הֵמה בשבילו / אוצרות גנוזים, ירושת אמהות ואבות / שטרות ישנים, בלויי-מגע, ממורטטים / והוא הרי כל כך צעיר, מלך אסור ברהטים / זה עתה הגיח ממחילות שפינוזה וקאנט / וכבר הוא כאן / מידאס לא-מידתי / ממיר את השטר הדתי / בעובר לסוחר מעודכן / כל מקום בו תדרוך כף רגלו / לוֹ יהיה / או לא / חושק בכל, מפתֵח יכולות / מטפס אל צוקי מקרא / עושה סנפלינג אל תהומות גמרא / סיפורי חסידים עושים לו את זה / אבל יש חוזה / חתום, ברית כרותה בדם / בינו ובין בִּינת האדם / את פיתויי החירפון הוא טומן עמוק במגירה / כמו יצר ממש רע / אוזר עוז וגבורה / בעזרת השם יתבָּרָח

אדם דתילוני, מה יש לו בערבו? / לא מלך הוא / גם לא ליצן חצר / איש גולה מארצו וממולדתו / מחולל פלאי-מדרש בדתו / מעלה דגי זהב בחכתו / ובו בזמן נופל ברשת חירותו / לא על חרבו / קצת כמו הנסיך הקטן / מטפח שושנה, מתידד עם שועל / וסופו נופל על החול הרך / בעזרת השם / יתבָּרָח

חזרה אל: עלונטור – גליון כ”ב

השארת תגובה