מגמת מחשבת ישראל

סילבוס מגמת מחשבת ישראל  – זמן חורף תשע”ו

ר”מ: חיים איטח

רציונל מגמת מחשבת ישראל להוות מרחב המאפשר פיתוח וצמיחה של זהות יהודית מתחדשת, מתוך דיאלוג

וחיבור עם שרשרת הדורות של הוגי המחשבה היהודית בעת החדשה.

האופי הלימודי הנגזר מרציונל זה הינו כפול:

1) היכרות ולימוד מחשבת ישראל בעת החדשה בצורה רציונלית ומסודרת.

2) יצירת דיאלוג אישי ועמוק בין הלומד לבין התוכן הרוחני שבטקסטים ההגותיים.

לאורך השנה נלמד טקסטים שונים של מגוון הוגי מחשבת ישראל בעת החדשה, נכנס אט אט אל תוך עולם

סבוך זה עד שנהפוך להיות בני בית הן בהיכרות השפה והטרמינולוגיה והן שהבנה שיטתית של החומר

הנלמד. הלימוד יהיה ברובו עיוני מעמיק, אך בד בבד גם מקיף ורחב, כאשר מסגרת הלימוד תעשה בשילוב

של לימוד עצמאי בחברותא ושל שיעורי עיון שיסכמו את הנלמד. לכל נושא קריאות חובה אותם יש לקיים

במקביל לסדר הלימוד, וזאת כדי לאפשר כמה שיותר מרחב שיח משותף ורחב.

לאורך הלימוד נבקש לעבד את החומר הנלמד בעולמנו האישי, ליצור דיאלוג והתבוננות. בכל נושא נתנסה

בכלים שונים שיעשירו את המפגש, כגון: כתיבה/שיח אישי/התבודדות/עבודת דמיון ועוד וזאת בכדי להיכנס

כמה שאפשר לעולמו שלך ההוגה, לשם חיבור פנימי ואישי לנושא הנלמד.

כיוון שכל תלמיד מגיע עם רקע אחר למגמה, לכל הוגה תוקדם יחידת מבוא שעניינה שתעסוק בתקופה בה

ההוגה חי, באישיותו ובעיקרי שיטתו.

ייתכן ומטבע הדברים לא נגיע לחלק מן הנושאים מפאת קוצר זמן. בחירת הנושאים שלא ילמדו תתקיים תוך

כדי השנה.

נושא כללי תת נושא הוגים טקסטים מרכזיים
תשובה תשובה מיראה ומאהבה הראי״ה, האר״י אורות התשובה  
היחיד והכפרה הרמן כהן דת התבונה
תשובה על התשובה רבי נחמן ליקוטי מוהר״ן
אל-אדם-עולם האל והטבע ברוך שפינוזה מאמרים נבחרים
התשוקה אל האינסוף עמנואל לווינס א-לוהים והפילוסופיה
עבודת הנפש כעבודת השם בעש״ט

רבי נחמן,

האר״י

בעש״ט על התורה

ליקוטי מוהר״ן

פרקים נבחרים

אמונה פוסט קאנטיאנית הרב סולובייציק ׳ובקשתם משם׳
פגישה עם האל מתוך העולם א.י.השל אלוהים מבקש את האדם
תפילה תפילה כמפגש של אוהב ואהובה פרנץ רוזנצוויג כוכב הגאולה
תפילה כגילוי רצון הראי״ה קוק

[שופנאוור]

חסידות

אורות הקודש

בעש״ט

הלכה הלכת א״י א.ד.גורדון האדם והטבע
לשמה – לשם קיומה לייבוביץ תורה ומצוות בזמן הזה
הלכה יהודית ישראלית הרב שג״ר הליכות עולם ומאמרים נבחרים
פרקטיקה הלכתית כגילוי האין סוף רש״ז תורה אור
נושאים נוספים: הפרשנות כהתגלות, האדם כמחוקק המוסר, מצווה כהתגלות אישית והלכה כמעצבת עולם
חילון אתאיזם ויהדות – דת,חילון ומוסר לווינס, רוזנצוויג, שפינוזה מאמרים נבחרים
חילון מודרני הראי״ה מאמר הדור
גאולה ההתגלות כהתנסות פ.ר
לימוד תורה כהתגלות ע.ל
ציונות ולאומיות ייסורים אנטי ציוניים ה.כ
אקטיביזם משיחי חב״ד מאמרי הרבי מלובוויטש
השארת תגובה