טפסי הרשמה ושכר לימוד

טפסים לתשלום והרשמה

להורדת טופס בקשת מלגה – לחץ כאן

למידע על תשלומי שכר לימוד לשנה א- לחץ כאן

למידע על תשלומי שכר לימוד לשנה ב- לחץ כאן

להורדת טופס הוראה לחיוב חשבון – לחץ כאן

להורדת טופס הצהרת בריאות וטיולים – לחץ כאן

טפסים למועמדים 

להורדת טופס פרטים אישיים להרשמה למדרשה – לחץ כאן

להורדת טופס בקשת דחיית שרות – בנים לחץ כאן   /   בנות לחצי כאן

להורדת טופס לחתימה על שנה ב – לחץ/י כאן

תשלום

דמי רישום – לחץ כאן

שכר לימוד שנה א’ – לחץ כאן

הנחת מזומן שכר לימוד שנה א’ – לחץ כאן

שכר לימוד שנה ב’ – לחץ כאן

הנחת מזומן שכר לימוד שנה ב’ – לחץ כאן