עלונטור לז

* / בר צזנה

הסתכלתי על הבוקסה שלי היא הסתכלה עליי בחזרה מעלה בי הרהורי כפירה אנחנו משחקות בקרב המבטים הזה כבר יומיים וכל

שעת ט״ש / *

גיליתי ששעה יכולה להתקצר לקצת פחות, לפעמים יותר מעשרים דקות שמופיעות על הצג במסך. ואין לי איך להעריך את הזמן