מגמה

מגמת ספרות

סילבוס מגמת אתוסים אנושיים בספרות ובמדרש  – זמן חורף תשע”ו ר”מ: הדס סבתו במגמה ניגש לארון הספרים שלנו (הסיפורים והשירים)