הליכה ל / סמי וורטמן

אני הולך
אני נפגש, ועובד, ולומד
אני לא יודע לאן
אך אני מקשיב לציווי
“לך לך”
אני חייב ללכת
“מארצך”
אני עוזב את עמי
“ממולדתך”
אני עוזב את ביתי
“ומבית אביך”
אני עוזב את עצמי
“אל הארץ אשר אראך”
אני ממשיך ללכת
עד שאהיה לצורת אדם מקדם

השארת תגובה