מדוע אנשים הולכים לחפש את עצמם? / נתן מאז״ה

מדוע אנשים הולכים לחפש את עצמם?
בבסיס שאלה זו עומדות הנחות היסוד הבאות-
1. לאנשים יש עצמיות.
1.1 מתוך הנחה זו יש לשאול, מהי עצמיות?
1.2 עצמיותו של האדם תוגדר להלן כאוסף תכונותיו הטבעיות אשר הונחלו בקרבו בגיל צעיר ועל כן מהוות בסיס איתן באישיותו.
1.2.1 מעצם העובדה שתכונות אלה הינן הבסיסיות ביותר באישיותו של האדם הרי הן גם הקלות ביותר ליישום בפועל.
1.2.2 החל משלב כלשהו, עצמיות אינה ניתנת לשינוי.
1.2.2.1 העצמיות מורכבת מאוסף הזיכרונות המוקדמים של האדם.
1.2.2.2 עם חלוף הזמן והצטברות של זיכרונות חדשים, האדם מקשר אותם לאלה המוקדמים.
1.2.2.2.1 קישוריות זו שמבצע האדם, מעצימה את משקלם של הזיכרונות המוקדמים וממעטת את זו של המאוחרים.
1.2.2.2.2 תהליך זה הינו תהליך אוטוטרופי.
1.2.3 לאדם נטייה טבעית להצמד למוכר לו.
1.2.4 קיים יחס ישר בין משקל הזיכרון במכלול האופי ובין הקושי להשליך אותו.
1.2.4.1 כשמדובר בעצמיות, עוצמת הקושי גובלת באינסוף.
1.3 ככללותו, האדם הינו תוצר של השפעות חיצוניות אשר נקלעו לדרכו.
1.3.1 עצמיותו של האדם אף היא, הינה תוצר של מאורעות חיצוניים.
2. ניתן לאבד אותה.
2.1 החיים הם רצף הזמן בו אנו מבלים עם לב פועם.
2.2 בחיים, האדם נקלע להתרחשויות רבות.
2.2.1 כל התרחשות גוררת תגובה כללית ופרטית.
2.2.1.1 ההתרחשות הפרטית מתחוללת בפנימיותו של האדם.
2.2.1.1 פנימיותו של האדם משתנה תדיר כתוצאה מהמאורעות.
2.3 עם הזמן, גדלה ומתרכבת אישיותו של האדם.
2.3.1 עם הזמן, עצמיותו של האדם הולכת ונקברת מתחת לערימות של חיצוניויות חדשות באופן טבעי.
2.3.2 אישיות הינה המכלול של העצמיות והפנימיות המתחדשת שנוצרת על ידי החיצוניויות.
2.4 האדם נפגש עם אנשים אחרים.
2.4.1 במפגש עמם, מושפעת אישיותו של האדם מעצמיותם שלהם.
3. ניתן למצוא אותה.
3.1 העצמיות נשארת תמיד.
3.1.1 סטטית וקבועה.
3.1.2 אנשים מתקשים לבצע את ההפרדה בין עצמיותם לאישיותם.
3.1.2.1 הפרדה זו הינה כרונולוגית ואינטואיטיבית.
3.2 על מנת למצוא מחדש את העצמיות האבודה יש לקלף שכבות רבות ומאוחרות של חיצוניויות.
3.3 לזיהוי העצמיות יש להתבונן פנימה ואחורה.
3.3.1 פנימה לתוכך, ואחורה בזמן.
3.3.1.1 פנימה לתוכך ולזהות את תכונותיך האינטואיטביות המתיישמות בקלות.
3.3.1.2 אחורה במהלך חייך לזמנים עם עצמיות פחות נסתרת.
4. למציאת העצמיות ישנה תכלית.
4.1 עכשיו, בהינתן העצמיות והאישיות והקשר הטבעי ביניהן, ניתן אולי לגשת לענות על השאלה הראשונית אותה העלנו.
4.2 אנשים שואפים לשפר את אישיותם.
4.2.1 אנשים מניחים שיש להם השפעה על שינויי אישיותם.
4.3 על ידי גילוי וזיכוך האישיות, האדם יכול לשנות ולהשפיע עליו באופן ישיר וחזק יותר.
4.4 חשיפת העצמיות נועדת לעיצוב אישיותו של האדם באופן המיטבי מבחינת יעילות וזכיכות.

השארת תגובה