ובחרת בחיים / צחי גולדשטיין

 

ובחרת בחיים

החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים

למה אמרת לי??

שיט סליחה חשבתי שזה ברור

אין לכולנו שכל אלוהי אתה יודע

די נו איך לא הבנת את זה מסור מרע ועשה טוב

בתהילים??

כן

באיזה פרשה אנחנו?

ניצבים

מה בא לפני מה?

שיט

כן

טוב ג’יזס אמרתי סליחה

השארת תגובה