בנגמ״ש / נצר לאו

ופתאום אתה נמצא בלב שדות ירוקים
והרוח מפזרת את שערך המגולח
בזמן שאתה נוסע ברכב הברזל הקר
עת שקיעה ממלאה העולם הוד קדומים
עת הנשק נדפק במקצב בברכיים
והשמיים יפים זוהרים כעינייך.

וזה בא כה פתאום
כי רכבי הברזל
סורגי השגרה
משימות היומיום
ממלאים את יומך עד כדי התפלל
לדקה של אוויר שמותר בה לנשום

אהבות רצונות וחמדות של הלב
הם אינם בנמצא
זה זמן רב שגוועו
ופתאום לב שדות ירוקים
והלב
שירי פלא ואושר ממנו ירומו

שיר נשירה יחדיו להלל הרעות
להלל עת עולם מתמלא הוד שקיעה
להלל נשימה ארוכת משמעות
של רגע של שקט
של לא מהומה

הירוק משגע עיניים דומעות
זה אושר זה נהי
עיניך רואות
מסביב הברזל הפלדה המתכת
אבל הנה שמיים
הנה שדות

השארת תגובה