זמן חירותינו / נתן מאז״ה

חירות, חופש – קבלת בחירה מוחלטת לנהוג ולפעול בהתאם לרצוננו. פסח. חג החירות. חג המצות. חג הקציר. החג שלפיו יודעים שבא אביב.
בפסח השתחרר העם היהודי מעבדות מצרים. בפסח הוא קיבל במתנה חירות. חירות קשה שהובילה להתאוננות בלתי פוסקת בנוגע לכל תחום אפשרי. אלוהים דאג לכל מחסורו של העם ואפילו השקיט עבורו את יצר הנקמנות כשהתחיל בעם המצרי באכזריות בלתי הכרחית.
העם לא יכל לחיות עם החירות ולכן אלוהים הגביל אותה עם התורה והמצוות, אוסף חוקים שנוגע בכל תחומי החיים ולא מאפשר שום מרחב פעולה עצמאי ליהודי המאמין. גם אם מצליחים להתמסר לחוקים זה לא מספיק.
תמיד צריך לוודא שהכוונה נכונה וטהורה ולא פסולה ואנוכית. פסח הוא חג הקציר, החג בו מתחיל שלב יצירת הלחם במנותק מהאדמה.
פסח, אין משמעו יציאה לחופשי אלא מסירה של החופש עבור שעבוד נעלה ונשגב יותר מאשר לפרעה ובניית ערי מסכנות מסכנות.

השארת תגובה