הבדיחה שמספר השי”ת להושע על א”י או על מגמת של”ת ב’ / דור חסון

לקוח עשיר מגיע למשרד עורכי דין יוקרתי ואומר: “אני רוצה להגיש בג”צ נגד אישתי, השותף הבכיר במשרד מסביר לו: “אדוני, בג”צ ניתן להגיש נגד גוף ציבורי בלבד.”

עונה הגבר: “זו בדיוק הנקודה.

לא אנסה להתחקות אחר הסיבות שגרמו לכם לכל הפחות לחייך למקרא הבדיחה הזולה הזאת – מעולם לא אהבתי בדיחות ומעט הנסיונות בהם ניסיתי לשלב בדיחה שאיננה אלתור-אינטואיטיבי במהלך חיי עלו בתוהו. אני כנראה לא יודע לספר בדיחות בעל פה ולכן החוויה של שיבוץ בדיחה בכתב היא בבחינת גאולה, שחרור. ואם כבר שחרור, אתם יודעים מה הייתה המלחמה הכי מסריחה? נכון מאוד, מלחמת ההתשה.

השחרור של הלקוח1, אחזור ברשותכם משדה הקרב אל המשרד היוקרתי הממוזג, מהתפיסה המקובלת, מהסדר החוקי לפיו אשתו היא גוף פרטי איתו חתם על חוזה הקושר בינהם המבוסס על היסטוריה משותפת מוצלחת (?) שהוכר על ידי החוק והאחיזה מאידך של תפיסה לפיה אשתו היא גוף-ציבורי-עם-כל-המשתמע-מכך, נראת לנו בקריאה ראשונה מגוחכת.

השארת תגובה