תפילה

די היו לי תחנונים אל הנסוגים מגשת,

נואשתי מלרדוף אחר זהב בקצה הקשת

ותפילתי דבר מזמן איננה מבקשת,

היא נדחקה לצד, אילמת ונחרשת.

 

תפילתי אילמת אך עדיין היא נשמעת.

מקרקעית ליבי היא עוד עולה למרחקים

ומי יטה לה אוזן? מי יוכל לדעת

שהיא תבקע כמו חץ אי שמה ממעמקים?

השארת תגובה