*(מעשה בשלושה) / נתן מאז״ה

 

מעשה בשלושה שהיו עוברים בדרך ירושלים להעלות ספרים נטורה. ושנת גשמים הייתה ויום סוער היה ושעת אפלה הייתה. שאל ר’ נתן מר’ מאיר- ברקים, מהו? ענה לו- אצבע אלוהים! ענה לו עילי היונייבי ואמר- וכי שמים מכסים פניהם ואתה אומר אצבע?! מיד יצתה בת קול מהשמים ואמרה- אוי להם למעלי ספרים שעוסקים בתהיות ואין עוסקים בהלכות וברכות. לשנא אחרינא- אוי להם לאוכלי מרק שאין מוסיפים שקדים ומלח. שתקו ובכו שלושתם ונדם המנוע. חייך והלך לו ר’ מאיר במרכבה השמיימה ואיתו גם העננים.

השארת תגובה