על צוק גבוה / הגר אשתר

על צוק גבוה מביטה אל קו האופק
והולכת בזהירות אל הקצה
בקצב קבוע, גם כשגובר הדופק,
לא אעצור אפילו אם ארצה.

מרחק ידוע, כך גם קצב הרגליים.
אפשר לדעת את מועד הנפילה
ורק הזמן מפריד ביני לבין שמיים
בשניות שבין הסוף להתחלה.

כי יש דרכים ללא גישה במדרגות
וקצה הצוק מזמן רק הצצה.
אל תעצור בן להרהר או להגות,
צריך לדעת לעשות את הקפיצה.

חזרה אל:  עלונטור – גליון ל׳

השארת תגובה