מעבר למחוזות ההיגיון / תמר יחיא

 

רבי אלעזר בן עזריה אומר: מניין שלא יאמר אדם, אי אפשי ללבוש שעטנז, אי אפשי לאכול בשר חזיר, אי אפשי לבוא על הערווה. אבל אפשי. מה אעשה, ואבי שבשמיים גזר עליי כך. תלמוד לומר: ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי- נמצא פורש מן העברה ומקבל עליו מלכות שמיים. ספרא קדושים פרשה י’.

 

הרבה זמן נלחמתי

בערבות ההיגיון.

יש שם

חיטה ארוכה ודקה

בצבע זהב

ויש שם גם

שמיים בצבע כחול

וקו אופק ישר

וענן.

בערבות ההיגיון אין מקום

לדברים שהם לא אני

לדברים שהם לא כאן.

איך עושים

שלום

עם ערבות היגיון

כשיש לי בלב

משהו אחר

רחוק- קרוב

גבוה וזר

לא נמוך בכלל

לא ישר בכלל

לא בכלל בכלל

לא .

שלא יאמר אדם

אי אפשר

שלא תאמר תמר

אי אפשר

זה לא מסתדר

לא היקשי

זה לא הגיוני

אבל אפשר.

מה אעשה

מה אעשה

מה אעשה

ואבי שבשמיים גזר עליי כך.

 

חזרה אל:  עלונטור – גליון כ”ח

השארת תגובה