אבאל / עדן מלמד

 

לא על ראש רשעים יחול.

בדרך ישר לא יכשלו כי הייתי לישראל לאב.

לא שר אלא אב-

אב שהוא אל.

אבאל. ישראב. ישראבאל.

הללו עבדי יה

כי המלכות שלך היא.

שלך ולא שלי

עבדך ולא אני.

 

***

 

עתה בנים

שמעו לי והקשיבו לאמרי פי ומפתח שפתי דברים ישרים.

הים ינוס והחול יעמוד באין אונים.

וזרקתי על ראשכם חול טהור או מים.

מים של חיים או חול של אין סוף.

 

 

 

חזרה אל:  עלונטור – גליון כ”ח

השארת תגובה