פואמה בדבר שירות הנשים בצה“ל / נעמי פלברג

עמידת מוצא/ רכונה מעט

אצבע על ההדק/ זיעה נוטפת על הלחי

השיער הערמוני שובב/ העיניים מצטמצמות

מול המטרה/ ניצבת

דוממה ושותקת/ מולי.

רק הקנה מפריד ביני/ למטרה

שדות של אי וודאות/ ודממה אופפת שמיים.

המחלקה כולה בהקשב/ השמש בעיניים

הגוף תפוס/ הראש כואב/ נשק מונח בהצלב

רק הקנה/ ואני

כל החיים/ המטרה

מולי.

 

כשאני אהיה גדולה אני רוצה להיות קלע
כשאני אהיה גדולה אני רוצה להיות קלע

 

 

חזרה אל: עלונטור – גליון כ”ו

השארת תגובה