עלונטור – גיליון כ”ד – כד אדר א‘ התשע“ו – 04.03.2016

עלונטור

דבר המערכת

מסיבות אתיותאחינו בית ישראל, שורו הביטו וראו מה גדול היום הזה, עת עלונטור הנערץ בסוד קדושים רבה זוכה לאיורים!

נא פנו לנעמי ולתמר צוביירי שעטרו במו ידיהן את הדפים הקדושים, ונשקו את מצחיהן בהוקרה.

 

אז איך עבר עלינו השבוע, אתם שואלים?

 

יש לומר שהיה משונה. הקיץ שבא להתל בנו נתן את אותותיו ביושבי בית המדרש (והמדרש על ”ויהי כאשר הרים משה ידיו“ וגו‘ ידרש), הספק- שוקולד בדלי שבחוץ הפריש שמן חשוד והתחפש לממרח (קריסטל התרגש) וכולנו נהנינו מזיו שכינה ב-HD.  תהיתם אי פעם האם ”שכינה“ ו“שחין“ הם בני זוג? הרי לכם השערה: כן, שהרי אין לנו שחין בבית המדרש.

 

אז עבר השבוע.

 

שבת פרשת ”ויקהל“ קרבה אלינו בסימן ”ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם ’וואי וואי, קראתם את העלונטור‘? ויען כל העם פה אחד ויאמרו כל אשר יצא בעלונטור נעשה ונקרא“.

 

”כל“, אמרת? מאי קא משמע לן? אמר רב נחמיה אמר רב: ’דבר מערכת‘- גופה דעלונטור, קא משמע לן. אמר ליה רב יוסף לאביי: כל הקורא דבר מערכת ערב שבת עם חשכה, הרי זה בן העולם הבא.

 

מצפים לישועה וכד‘,

בברכת שבת שלום,

צוות עלונטור.

 

תוכן עניינים

דבר ראש המדרשה / איתמר לפידבלי להגדיר

פויקה ריזומטי – משל על הלמידה  / שחר פישר 

זהירות פרוזה חלק ב‘ – העלייה הראשונה / ליאל בן דוד

הבעיה שלי עם הקפיטליזם / תמר יחיא

נִסָּיוֹן / יואל טייב

על פשתה אחת עדינה / נצר לאו

*[היום על החוף] / בארי צימרמן

האח הגדול / עמית זגורי

משירי בית המדרש / אליאב איבלמן

להתראות / שמעון זומר

פשוט קצת אחרת / רוני שטראוכלר

כשעולמי יהיה רק בעבורי 

מיטב ציטוטי בית המדרש

ועדת המדרוג

 

השארת תגובה