משירי בית המדרש / אליאב איבלמן

 

ואני יושב, קורא, חוזר,

לומד בבית המדרש

וילפת את עמוד התוך

ויט בכח, ויפל הבית על

הלומדים

והם, מוסיפים ללמוד,

והעמוד שוכב, שרוע

על הרצפה.

לפחות נקי.

 

 

חזרה אל: עלונטור גיליון כ”ד

השארת תגובה