תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים במדרשה היא מגוונת ונוגעת בכל תחומי החיים.
התוכנית כוללת לימוד עצמאי מעמיק ויסודי (לבד, בחברותות-זוגות או חבורות לימוד) בכל תחומי העניין, הרצאות ושיעורים מקצועיים כלל-מדרשיים או על פי בחירה אישית, עשייה שבועית בקהילה בשילוב פרוייקטים התנדבותיים רחבים, סדרים וטיולים ברחבי הארץ, פעילויות חברתיות והכנה לצבא.
כל חבר-מדרשה קובע לעצמו מערכת למידה ייחודית ומשמעותית שתאפשר לו להתקדם ככל האפשר באופן אישי, תוך ליווי אנשי צוות מקצועיים ומסורים. כמו כן על כל חבר-מדרשה מוטלת האחריות העצמית והחברתית לקיום המדרשה, המתבטאת בועדות, תורנויות וביצוע מחויבויות ומטלות חברתיות.
החברה ותוכנית הלימודים מאפשרת את העצמת הפרט ואת החופש שלו להתפתח ממקום אישי ופנימי, וממקום זה הפרט מעצים את החברה. התוצאה היא אווירה טובה הנותנת מקום וביטוי לכל אחד ואחת.

דרכי הלימוד במדרשה

  1. לימודי יסוד: גמרא, ציונות או לימוד עצמי מכוון.
  2. מגמה: שעות הלימוד המרכזיות. מועברת על ידי אנשי צוות (ר”מים) המהווים דמות מרכזית המלווה באופן אישי כל אחד מחברי המגמה, בזמן הלמידה ומעבר לו. מאפשרת העמקה בתחום מרכזי מסויים תוך ביטוי עצמי ושיח בין כל חברי המגמה.
    תחומי המגמות: הגות מודרנית, מחשבת ישראל, ספרות ומדרש.
  3. חבורות בוקר: חבורות הנבנות על ידי חברי המדרשה או אנשי הצוות ועוסקות בתחומים מגוונים.
  4. לימודי ערב: שעורי בחירה: בכל ערב מתקיימים שני קורסים במקביל המועברים על ידי אנשי צוות ומרצים חיצוניים.
    שיעורי הבחירה המתקיימים השנה: ספרות עברית, הלכה ואגדה, תרבות המערב, עבודת הלב, הזמנה לפיוט, חכמת המזרח, שירה עברית, ספר שופטים, מדרש יוצר, ספר הספרים.
  5. מגמות אשכול ב‘: חבורות לבחירה העוסקות בנושאים אומנותיים, כגון אומנות, תאטרון, כתיבה יוצרת, מוזיקה וכדומה.
  6. לימוד עצמי: למידה עצמית לבד, בחברותות או בחבורות לפי קביעת חברי המדרשה. בזמן הלימוד העצמי לומדים נושאים מכל תחומי הרוח (והמדע) העולים על רוחכם על ידי קריאה, צפייה, כתיבה, תרגול ועוד ועוד.

בניית לו”ז אישי

אין תוכנית לימודים אחת במדרשה זהה לרעותה, וכל לומד לוקח על עצמו את מלאכת בניית לוח הזמנים האישי שלו על פי עניינו האישי והעדפותיו ועל בסיס מרכיבי הלימוד השונים המוצעים במדרשה. כמובן שכל תלמיד ותלמיד מקבל ליווי וחניכה אישית לאורך השנה כולה ע”פ התכנית אותה הוא בנה.

איך זה עובד?

על בסיס הלו”ז של כלל המדרשה (להורדה: לוז חורף תשעו) בוחר כל לומד את מרכיבי הלימוד הרלוונטיים לו. הלומדים יבחרו באחת משלוש המגמות, בתחום לימודי היסוד, בחבורת בוקר קבועה ובשיעור אחד בכל ערב. את זמן הלימוד העצמי ממלאים הלומדים בלמידה עצמאית על בסיס תוכנית לימודים שהם קובעים לעצמם (בסיוע הר”מים) או לחילופין בחברותות (זוגות) לימוד הצוללות לתוך נושא המעניין את שני הצדדים. בעוד שנושאי המגמות, לימודי היסוד ושיעורי הערב מוגבלים להיצע המדרשה, נושאי הלימוד העצמי יכולים להיות בכל תחום העולה על הדעת.