מערכת שעות שבועית

בניית לו”ז אישי

אין תוכנית לימודים אחת במדרשה זהה לרעותה, וכל לומד לוקח על עצמו את מלאכת בניית לוח הזמנים האישי שלו על פי עניינו האישי והעדפותיו ועל בסיס מרכיבי הלימוד השונים המוצעים במדרשה.

איך זה עובד?

על בסיס הלו”ז של כלל המדרשה (להורדה: לוז חורף תשעו) בוחר כל לומד את מרכיבי הלימוד הרלוונטיים לו. הלומדים יבחרו באחת מארבע המגמות, בתחום לימודי היסוד, בחבורת בוקר קבועה ובשיעור אחד בכל ערב. את זמן הלימוד העצמי ממלאים הלומדים בלמידה עצמאית על בסיס תוכנית לימודים שהם קובעים לעצמם (בסיוע הר”מים) או לחילופין בחברותות (זוגות) לימוד הצוללות לתוך נושא המעניין את שני הצדדים. בעוד שנושאי המגמות, לימודי היסוד ושיעורי הערב מוגבלים להיצע המדרשה, נושאי הלימוד העצמי יכולים להיות בכל תחום תחת השמש, לעיתים גם מעליה.