מרכיב 2: מסלול מדרשה ייחודי

מסלול השילוב:

מסלול השילוב הינו מסלול בו תלמידי ותלמידות המסלול ישלבו בין תקופות למידה ועשיה בבית המדרש ובין תקופות שרות צבאי מלא ומשמעותי במגוון יעדים נבחרים (ע”פ התאמה לתפקיד וע”פ רצון התלמידים).
הקבוצה ממשיכה את דרכה, גם בעת השרות הצבאי ע”י מפגשים קבועים במדרשה (פעם בשלושה-ארבעה חודשים).

תאור מסלול השילוב :
שנה א’ במדרשה (ספטמבר-אוגוסט)
למידה בבית המדרש לזהות יהודית-ציונית / בשילוב עשיה בקהילה.

שנה ב’ במדרשה במדרשה (ספטמבר-מרץ)
חצי שנה של לימוד בבית המדרש למעוניינים כהמשיך ישיר ללימוד בשנה א’ המהווה נדבך נוסף לחוויית הלימוד במדרשה.

 שרות צבאי מלא
תקופת שרות צבאי בפיזור בכלל היחידות בצה”ל.

למעוניינים : תוספת של חצי שנת לימוד בבית מדרש
תקופה זו מהווה פרק למידה משמעותי נוסף אחרי השירות הצבאי.