ייחודו של מסלול השילוב

ייחודו של מסלול השילוב במדרשה שבנטור :

מסלול למידה רב שנתי

תכנית המאפשרת לימוד עומק מתפתח ולא רק תקופה זמנית מוגבלת זמן. בנוסף המסלול הינו מובנה כך שהבוגרים חוזרים אל המדרשה וההגשמה בתום השירות ועוצמת החוויה הערכית אינה מתכהה עם חלוף הזמן. דבר זה מהווה מענה לאתגר החיבור של הבוגרים מחדש אל העשייה ואל הלמידה במסגרות ההגשמה השונות. בצורה זו דרכה של המדרשה הופכת לדרך חיים ולא רק מופע בתוך רצף החיים.

הלימוד המעמיק: 

לימוד מעמיק המאפשר לכל חניך וחניכה לקנות ידע ויכולות לימוד עצמאי במגוון רחב של נושאים ביהדות,ציונות, חברה והסטוריה. לימוד זה מהווה תשתית לבניית השקפת עולם יהודית וציונית , מתוך עומק ומתוך לימוד אינטסיבי ואמיתי ומתוך ההכרה וההבנה שבדורנו אחת המשימות המרכזיות היא חזית העשייה הרוחנית של עם ישראל.

שירות צבאי מלא ומשמעותי-

שירות צבאי מלא ומשמעותי בכלל היחידות בצה”ל.

חיים בקרב קהילה מגשימה

החיים בנטור וההשתלבות בקהילה המורכבת מצעירים וצעירות, דתיים וחילוניים מהווה דוגמה והמחשה לדרך אליה מכוונת המדרשה.

שילוב התנדבות ועשיה

מיצוי הרוח של בית המדרש לעשייה של התנדבות במסגרות של חינוך , הוראה וליווי נוער יהווה את הביטוי החד ביותר של בית מדרש הדוגל בלימוד המוביל לידי מעשה.

חיים בקבוצה

התכנית בנויה כגרעין החי בקבוצה ובקיבוץ. המסלול והחיים במשותף יוצרים מציאות של שותפות דרך ובסיס טוב לקבוצות שיצאו להגשמה משותפת, ולהתחברות למקום ולגולן.

החיים בגולן

התחברות להווית החיים הערכית המיוחדת של רמת הגולן.

הצוות –

מערך גדול ומגוון של מיטב המרצים ומרצות השותפים לרעיון המדרשה ומשקיעים בו את זמנם וכוחם . מרבית חברי הצוות יגורו בגולן ויהוו קשר חי למקום ולרעיון.

החברה: –

קבוצה איכותית של בנים ובנות , היודעות שהשמים הם לא הגבול כי אפשר אפילו להרים אותם…

תואר אקדמי ותעודת הוראה

תכנית זו מסמנת כמטרה הצמחה של אנשי רוח ומחנכים ועל כן תואר אקדמי ותעודת הוראה יהוו אמצעי חשוב להגשמת יעד זה.