גורמי החסות

הגופים השותפים לתכנית זו:
עמותת המדרשה
משרד הבטחון
משרד החינוך
רשת מיתרים
מועצה אזורית גולן