אודות

חזון המדרשה

המדרשה תהווה מרכז, בית מדרש ובית יוצר לפיתוח התודעה היהודית-ישראלית בעת הנוכחית במגמה לפתח דור של אנשי רוח יוצרים ואנשי חינוך.

המדרשה תתמקד בתכנים הרלוונטיים לכל זרמי העם והחברה בישראל וזאת בכדי לבסס את ה”תוכן הלאומי” המתחדש במדינת ישראל , מתוך תפיסה שזהות יהודית וישראלית זו שייכת לכלל הזרמים בעם ישראל.

כל זאת, על מנת לייסד חתך חברתי של אנשים בעלי ידע ועומק, הטעונים בתחושת האחריות לגורל העם, והארץ והחברה הישראלית המתחדשת, וכמובן פועלים וחיים על פי דרך חיים זו.

מאפייניו של בית המדרש של מדרשת נטור:

בית מדרש זה יאופיין כמכיל קשת דעות ובעל אמירה פלורליסטית רחבה ככל האפשר מתוך תפיסה שהעיסוק בשאלות ה”זהות יהודית” שייך לכלל עם ישראל.

בית מדרש זה יבוסס על שיח יוצר שנוצר בין לומדיו ולא רק על כח מלמדיו.

בית מדרש זה יובל ע”י חבורה של אישי רוח דתיים וחילונים שיחדיו יהוו פורום מוביל בעל אמירה ומסר לחברה.

בית מדרש זה יהא פתוח לכל ולא יתנה קבלת תלמיד ע”פ שיוכו לזרם זה או אחר.

בית מדרש זה ינקז אליו אישי רוח מכלל החברה הישראלית ויהווה בית יוצר לתכנים הרלוונטיים לחברה ולעם.

בית מדרש זה יוקם ברמת הגולן וישמש גם כמרכז רוחני ישראלי לכלל הקהילה הגולנית.


רציונאל המדרשה

“צו השעה” העומד מאחורי המוטיבציה של מרכז זה נובע מתוך ההכרה העמוקה שאנו נמצאים בפרשת דרכים לאומית שגורלו של עם ישראל תלוי ביכולתו לשמור על זהותו ולפתח תכנים חדשים הרלוונטיים למציאות החדשה שנוצרה אחרי התקופה בה עם ישראל חזר לארצו עם חזון הציונות שהתמקד בעיקר בבנין ובישוב הארץ וכמובן בקיבוץ הגלויות. לאחר דור , כשהקמת ה”בית הלאומי” הוגדרה ובוצעה באופן משמעותי הגיעה העת לצקת תוכן של ממש לאותו ה”בית”. ערכי הבנין וההתיישבות אין בהם די והתחושה הלאומית היא של “משבר ערכים”, “פוסט ציונות” וכד’ כשלמעשה התיסכול הלאומי נובע מכך שהגיעה העת “לעלות כיתה” בחזון , ושוב אין שלבי החזון הציוני הראשונים מספקים. אין ספק שמשימה זו חייבת להיות נחלת כלל החברה הישראלית ועל כן הקמת “בית מדרש” שאיננו דתי בדווקא, תאפשר את בניית הקומה הזו בכלל בחברה בישראל.

החברה הישראלית בעידן שלאחר ההקמה של המדינה, מחפשת את דרכה וערכי הציונות משנים את המוקד מהתיישבות לחינוך וחברה.

מהלך זה מגובה בהתעוררות עצומה של תנועות הנוער, מכינות, בתי מדרש וגופים רבים העוסקים בזהות אישית ולאומית מתוך תחושת אחריות לאומית זו.

מגמת המדרשה היא להצמיח את הדור של היוצרים וההוגים של התעוררות לאומית זו. ברור לנו שלא די בדור של אנשים בעלי גישה חיובית לערכים ולמדינה אלא צריך גם להצמיח את דור המנהיגות הרוחנית.

בכדי להפוך מ”צרכן” ל”יצרן” של תוכן לא די במפגשים קצרי מועד או בתכניות קצרות טווח אלא ישנו צורך אמיתי להקמת בית מדרש המכיל גם מסלולים ארוכי טווח מוכווני מטרה – חינוך ויצירה רוחנית.

בית מדרש זה מתעתד להוות מרכז לאומי יוצר לתכנים יהודים-ישראליים מתוך גישה פלורליסטית רחבה ומתוך אמירה שלאיש אין “מונופול” על היהדות או הציונות.

הדגש של בית מדרש זה יהיה בתכנים העמוקים המאחדים את הזרמים השונים שבעם ישראל ומהווים יעד שניצב מעל המחלוקות שבין הזרמים השונים, שלמעשה חלוקים בשאלת תאור האופן של יישום חלום עם ישראל בארצו.

“צו השעה” שמאחורי בית המדרש הוא הצמחה של דור יוצרים והוגים בעלי עומק ועוצמה שאינם צומחים אלא מתוך למידה משמעותית ושיטתית ועל כן מוקד המדרשה יהיה בהקמת בית מדרש זה.


אודות המדרשה

מדרשת השילוב נטור היא מוסד חינוכי ראשון ויחיד מסוגו בארץ הפותח את עולם הלימוד הבית-מדרשי לציבורים חדשים ולעולמות תוכן חדשים. במסגרת המדרשה לומדים יחדיו חילונים ודתיים, בנות ובנים העוסקים במגוון רחב של תחומי רוח המשלבים את עולמות היהדות וההשכלה הכללית. התוכנית מיועדת לבוגרי כיתות י”ב והיא משולבת בשירות צבאי מלא. המדרשה ממוקמת במושב נטור בדרום רמת הגולן ופועלת בשיתוף ובתמיכת הקהילה. מטרת המדרשה היא להוות מרכז, בית מדרש ובית יוצר לפיתוח התודעה הישראלית-יהודית בעת הנוכחית על ידי העמדת דור של אנשי רוח יוצרים ואנשי חינוך (להרחבה ראה: חזון המדרשה).

במסגרת המדרשה עוברים בוגרי י”ב מבתי ספר חילונים ודתיים תוכנית בת כ-20 חודשי לימוד (לפני ובמהלך\אחרי שירות צבאי מלא) בה הם נחשפים באופן מעמיק למגוון תחומי דעת החל מלימודי גמרא ומחשבת ישראל, עבור בפילוסופיה וכל טווח מדעי הרוח ועד ללימודי ארץ ישראל וציונות. במסגרת התוכנית נדרשים הלומדים לקחת אחריות רעיונית ומעשית על לימודיהם ולתכנן אותם בהתאם לנטיות ליבם ומסלול התפתחותם האינטלקטואלי ביחד עם אנשי הצוות. בנוסף ללימוד לוקחים על עצמם תלמידי המדרשה מחויבות לעשייה בקהילה וכן נהנים מחיי קבוצה עשירים וטיולים ברחבי הארץ.

מדרשת השילוב הוקמה על ידי הרב אביה רוזן ואיתמר לפיד, ומנוהלת כיום על ידי הרב אביה רוזן. המדרשה נפתחה בספטמבר 2012, אלול תשע”ב כעמותה עצמאית. התוכנית מתקיימת בחסות משרדי הביטחון והפנים, מועצה אזורית גולן, בית מורשה ועמותת מיתרים.

רעיון השילוב

רעיון השילוב בנוי על ההכרה שבכדי לבסס מנהיגות-תוכן של עומק יש צורך בתכניות ארוכות טווח עם למידה אינטנסיבית ומשמעותית ולא להסתפק במפגשים ובחוויות בלבד.
לצורך כך תקופת הלמידה במדרשה של תכנית השילוב מיועדת ללמידה אינטנסיבית, כשלאחר מכן השרות מלווה ע”י המדרשה. דבר זה יאפשר את המשך פיתוח התהליך וימנע את התמסמסותו בתקופת השרות הצבאי.
מעבר לכך – השרות הצבאי המשמעותי יהווה את היישום הראשון ל”צו הערכי” המניע את חניכי התכנית. רכישת הכלים האקדמאיים ותעודת ההוראה יאפשרו לחניכי התכנית ליישם את חזון התכנית בכל מישורי ההגשמה הציונית במדינת ישראל, בדגש על תחומי החינוך וההוראה.


אודות המושב נטור

מושב נטור, שוכן בדרום רמת הגולן מעל מצוקי נחל סמך ונחל אל-על, ואל מול העיר העתיקה גמלא.
נטור הינו מושב בו חיים תושבים חילונים ודתיים, בעלי השקפות שונות, ואורחות חיים שונים.
המושב רואה עצמו כנושא דגל למען אחדות ישראל וליצירת תרבות יהודית רלוונטית עבור זרמי העם השונים.
המדרשה תקום בשטח שמצפון לשטחי המושב נטור ושם יוקם מרכז לימוד, יצירה ועשיה, בתחומי היהדות, ברוח פתוחה ופלורליסטית.
קהילת נטור מהווה מודל לחיקוי עבור תלמידי מרכז זה, והקשר עם הקהילה בנטור מהווה מרכיב משמעותי וערכי בהקמת המדרשה.

natur

העמותה והצוות

העמותה:

המדרשה הינה עמותה הפרטית שהוקמה ע”י תושבי הגולן ואנשי מושב נטור. 

חברי העמותה הם:

 • ירון דגן – נטור
 • אורי הייטנר – אורטל
 • חיימקה גרליק – נטור
 • בינה פבזנר – קדמת צבי
 • אבינועם מליק – נטור
 • הרב יואב מלכיאור – נטור
 • אסי מני – נטור

ראש המדרשה:

 • אביה רוזן

הצוות החינוכי:

 • שמואל בן־דוד
 • מירב מידן
 • עמיחי מטר
 • נגה גלוסקא
 • יוחנן דוד צין – תוכנית בוגרים

המלווים בצוות רחב של מלמדים ומלמדות, מכלל גווני החברה בישראל, המסורים לחלום המדרשה ההולך ונרקם בדרום רמת הגולן

גורמי החסות

הגופים השותפים לתכנית זו:
עמותת המדרשה
משרד הבטחון
משרד החינוך
רשת מיתרים
מועצה אזורית גולן